نویسنده = مهدی کریمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انگاره شهود در حل مسأله آگاهی با تأکید بر نگرش اشراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

مهدی کریمی؛ احمد واعظی


شماره‌های پیشین نشریه