گُستره دِلالی برهان صدّیقین

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-61

10.22034/jpr.2022.269954.1005

علی افتخاری؛ جلال‌ا‌لدین (محمد) ملکی


بازخوانی نظریه مراقبت از منظر نظریه عدالت رالز

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 41-59

10.22034/jpr.2021.286396.1027

علی عبدی؛ محمد مهدی علیمردی


تبیین اشراقی صدرالدین شیرازی از مقوله «مرگ» در الشواهد الربوبیة

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 61-80

10.22034/jpr.2021.274217.1011

جمال بابالیان؛ هادی معمارکوچه باغ؛ سیدضیاالدین علیانسب


سازگاری عقلانیت و دینداری از دیدگاه مصطفی ملکیان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 63-84

10.22034/jpr.2022.276173.1014

روح‌الله پورمطهری؛ وحید سهرابی‌فر


بررسی قوه حافظه از دیدگاه ارسطو و ابن‌سینا

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 85-107

10.22034/jpr.2022.308803.1048

مرتضی وافی؛ حمیدرضا شریعتمداری


بررسی و تحلیل منطقی ادله ضرورت دین بر مبنای برهان لطف و حکمت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 161-184

10.22034/jpr.2022.274169.1010

شمس‌الدین گودرزی بروجردی؛ محمود محمدی


نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 207-232

10.22034/jpr.2021.287356.1028

مهدی عباس زاده


پی‌جویی و بازکاوی اندیشه رهایی در قرآن، عرفان و برهان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 271-299

10.22034/jpr.2022.315232.1051

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محب‌علی آبسالان