دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مواجهه‌ی فلسفه‌ی اسلامی با مسائل جدلی‌الطرفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

امیر دیوانی


2. ظرفیت شناسی حکمت متعالیه در باب مفهوم «بدن» در مقایسه‌ای تحلیلی با اندیشه مرلوپونتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

عیسی موسی زاده؛ علی آقایی پور؛ محمد علی مبینی


3. نزاع ابن ملاحمی با فیلسوفان در مسأله نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

منصور نصیری


4. تبیین اشراقی ملاصدرا از مقوله «مرگ» در الشواهد الربوبیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

هادی معمارکوچه باغ؛ جمال بابالیان؛ سیدضیاالدین علیانسب


5. ارزیابی چندین پاسخ بر اشکال تعدد صفات خداوند و وحدت ذات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

روح الله فروغی


6. مبانی نظری آزاد اندیشی دینی در قرن چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

حمیدرضا شریعتمداری


7. باز خوانی نظریه مراقبت از منظر نظریه عدالت رالز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

علی عبدی؛ محمد مهدی علیمردی


8. نسبت علوم شناختی و فلسفة اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

مهدی عباس‌زاده


9. بررسی انگاره شهود در حل مسأله آگاهی با تأکید بر نگرش اشراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

مهدی کریمی؛ احمد واعظی


10. بررسی دیدگاه میرداماد در نسبت سنخ وجود خدا و ممکنات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

محمد مصطفائی


11. زمان خداوند، زمان انسان ماهیت زمان و نسبت آن با خداوند از منظر قدیس آگوستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

علی مهجور؛ هانیه علی اصغری


12. تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی با توجه به نظریات علّی و غایی محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/jpr.2021.290656.1035

زهرا نجفی؛ حسین اسفندیاری


شماره‌های پیشین نشریه