نویسنده = محمد مهدی علیمردی
تعداد مقالات: 1
1. باز خوانی نظریه مراقبت از منظر نظریه عدالت رالز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

علی عبدی؛ محمد مهدی علیمردی


شماره‌های پیشین نشریه