نویسنده = عیسی موسی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت شناسی حکمت متعالیه در باب مفهوم «بدن» در مقایسه‌ای تحلیلی با اندیشه مرلوپونتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

عیسی موسی زاده؛ علی آقایی پور؛ محمد علی مبینی


شماره‌های پیشین نشریه