موضوعات = فلسفه اخلاق و فلسفه دین
تعداد مقالات: 2
1. باز خوانی نظریه مراقبت از منظر نظریه عدالت رالز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

علی عبدی؛ محمد مهدی علیمردی


2. زمان خداوند، زمان انسان ماهیت زمان و نسبت آن با خداوند از منظر قدیس آگوستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

علی مهجور؛ هانیه علی اصغری


شماره‌های پیشین نشریه